تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان ابتدایی

توضیحات محصول

تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان ابتدایی

تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان ابتدایی یکی از مهم ترین قسمت های آموزش ابتدائی میباشد.از این رو معلمان همواره به رفع مشکلات خواندن در مقطع ابتدایی میپردازند .مقاله تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان ابتدایی  شامل ۱۳ صفحه است.

چکیده

با توجّه به اهمیّت خواندن در این مقاله موارد ذیل ذکر شده است:

– اهداف خواندن

– راه کارهایی جهت بهتر خواندن

– راه حل ها و چگونگی اجرای راه حل ها

– چگونگی به دست آوردن اطّلاعات در رابطه با مشکل دانش آموز

* هدف های  انجام این پژوهش:

– آشنایی بیشتر با روش ها وراه کارها یی جهت بهتر خواندن .

– پی بردن به نقش خواندن در پیشرفت دروس دیگر.

– کمک به دانش آموزی که مشکل خواندن دارد و این مشکل باعث افت تحصیلی او شده است.

– مطالعه وتحقیق بیشتر جهت بهتر شدن امر یاددهی و یادگیری. در این پژوهش سعی شده با استفاده ازنظر همکاران و کمک مادر و کمک دانش آموزان دیگر در کارهای تیمی تا حدودی مشکل دانش آموزپایه ی پنجم که در روخوانی ضعف شدیدی داشته و این ضعف روی دروس دیگر او نیز تأثیر داشته بررسی شود و تا حدودی هم مؤثر بوده است.

رفع مشکلات خواندن در مقطع ابتدایی

مقدمه

خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است. فرد می تواند نتیجه ی تحقیقات و مطالعات دیگران را که مدّتها به درازا کشیده است ، را ازطریق خواندن در مدّت زمان کوتاهی فرا گیرد.

خوب خواندن از عوامل مهّم پیشرفت و سرگرمی و لذّت بردن ورفع خستگی است. امروز باید به کودکان خود خواندن را بیاموزیم تا فردادبتوانند بخوانند و یاد بگیرند. نکته ی مهّم در امر خواندن توجّه و تأکید بر امر فهمیدن می باشد نه صرفاً که به صورت عادت در آمده است.

یکی از علل ضعف دانش آموزان در درورس مخصوصاً ضعف در حل کردن مسئله های ریاضی و نفهمیدن آنها مربو ط به ناتوانی آنها در روخوانی و عدم درک آنچه مطالب  می باشد.

3,000 تومان – خرید

يك ديدگاه


نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *