علل افت تحصیلی دانش آموزان

توضیحات محصول

افت تحصیلی در دانش آموزان

افت تحصیلی در دانش آموزان به عوامل مختلفی‌ بستگی دارد که در این مقاله به برسی‌ علل افت تحصیلی دانش آموزان می‌پردازیم.آیا افسردگی می تواند علل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی باشد؟ این مقاله شامل ۵۹ صفحه است.

چکیده

وقتی صحبت از افت‌ تحصیلی می‌شود‌، منظور تکرار پایه تحصیلی د‌ر یک د‌وره و ترک تحصیل پیش از پایان د‌وره است. به عبارت د‌یگر افت‌ تحصیلی شامل جنبه‌های مختلف شکست تحصیلی، چون غیبت مطلق از مد‌رسه، ترک تحصیل قبل از موعد‌ مقرر، تکرار پایه تحصیلی، نسبت میان سنوات تحصیلی د‌انش‌آموز و سال‌های مقرر آموزش و کاهش کیفیت تحصیلات می‌شود‌. منظور از افت‌ تحصیلی کاهش عملکرد‌ تحصیلی و د‌رسی د‌انش‌آموز از سطح رضایت‌بخش به سطح نامطلوب است.

افت تحصیلی در دانش آموزان - علل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

مقدمه

آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که همهٔ این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می‌کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونه‌ای آماده شود که دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازکار باز ایستد، کارآیی اجزای دیگرنظام کاهش یافته و صدمه خواهد دید. با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون‌ دادهایی از قبیل متغیرهای فیزیکی، می‌توان با آگاهی بیشتری اقدام به برنامه‌ریزی نمود. البته علاوه بر عوامل فیزیکی، متغیرهای زیاد دیگری نیز وجود دارند که فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند که با انجام پژوهش می‌‌توان میزان تأثیر آنها را تشخیص داد. وقتی که نظامهای آموزشی اطلاعات لازم را در چنین زمینه‌‌های اساسی در اختیار نداشته باشند، نمی توان عملکرد صحیح را در عرصه‌های مختلف آموزشی و پرورشی انتظار داشت.

دلایل افت تحصیلی دانش آموزان یکی از موضوعاتی است که شاید همه دانش آموزان در طول سالهای تحصیل خود با آن دست و پنجه نرم کرده باشند.

دی سیوتیا و دیگران(۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی نقش خانواده و در آمد بر افت تحصیلی دانش آموزان پرداختند که این پژوهش نشان داد،نقش مادران در خانواده و فضای حاکم بر خانواده نقش تأثیر گذاری بر افت تحصیلی دانش آموزان داشته است و همچنین در آمد خانواده در دانش آموزان سنین ۸ تا ۱۱ سال بیشتر از دیگر سنین باعث افت تحصیلی شده است .

منیسز وگرسهام(۲۰۰۹) پژوهشی رادر رابطه با دانش آموزانی که در کلاسهای خصوصی شرکت کردند و کسانی که توانایی شرکت در آن کلاس ها را نداشتند، مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که شرکت کنندگان در کلاس ها، با افت کمتری مواجه شدند و کسانی که در کلاسهای خصوصی شرکت نکردند، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله؛ شیوه های آموزش، مشکلات خانوادگی، وضعیت اقتصادی و غیره  ، دارای افت تحصیلی بودند .

تعریف افت تحصیلی دانش آموزان

افت از نظر لغوی به معنی کمبود، کمی، کم و کاست و نقصان است. منظور از افت تحصیلی «کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است.» همچنین افت در لغت به معنای ضایعات، ضایع کردن که بیشتر در نظر اقتصاددانان مطرح شده است. اما در بعضی از متون فارسی کلمه ترک تحصیل نیز معادل افت تحصیلی در نظر گرفته شده است. به عبارتی افت تحصیلی عبارت است از نزول از یک سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش.

6,000 تومان – خرید

 

این مقاله را هم بخوانید: مقاله اختلالات یادگیری در دانش آموزان ابتدایی

2 دیدگاهنظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *