کشاورزی هسته ای - انرژی هسته ای در کشاورزی

توضیحات محصول

کشاورزی هسته ای

مقاله کشاورزی هسته ای به بررسی انرژی اتم در خدمت کشاورزی میپردازد. مقاله انرژی هسته ای در کشاورزی شامل ۲۳۵ صفحه میباشد و از زیر مجموعه های مقالات رشته کشاورزی محسوب میشود.

مقدمه

با ساختمان اولین پیل اتمی بوسیله انریکوفرمی دانشمند معروف ایتالیائی سبب شد که دانشمندان از انرژی اتم در پیشبرد علوم وصنایع، کشاورزی و پزشکی استفاده نمایند، بطوریکه امروزه کمتر رشته علمی و صنعتی است که در تحقیق و گسترش آن از رادیو ایزوتوپها استفاده نگردد. مثلا در پزشکی برای بهبود وضع محصول و حفظ آن از آفات در علوم و صنایع برای مطالعات گوناگون استفاده‌های شایان توجهی میگردد.

این کتاب حاوی اطلاعات کلی در زمینه پیشرفت‌ همه جانبه و چشمگیر کاربر در رادیوایزوتوپها در رشته‌های مختلفه علوم و فنون بخصوص در رشته‌های کشاورزی، علوم، داروسازی و پزشکی است و در آن از موارد استعمال رادیوایزوتوپها در رشته‌های کشاورزی و ژنتیک پرتوی به تفصیل بحث شده است و از خطرات ومضار مواد رادیواکتیو حاصله از انفجارات اتمی و همچنین پیش‌بینی نقش رادیوایزوتوپها در پیشرفت‌های آینده در رشته‌های مختلفه علوم، صنایع و کشاورزی هسته ای سخن بمیان آمده است.

فصل اول: منابع انرژی قبل از اتم

منبع انرژی بشر در گذشته دور منحصر به قوای عضلانی انسان و انرژی آفتاب بوده است. بعدها آتش کشف گردید و از جریان آب رودخانه ها برای حمل و نقل استفاده شد از اینرو کشف آتش را می‎توان یکی از مهمترین یافته های بشر دانست.

کلیه منابع انرژی غیر از نیروی اتم در نتیجه تأثیر خورشید بوجود آمده است و به زبان دیگر باستثنای انرژی مواد رادیواکتیو منبع عموم انرژی ها خورشید است زیرا رشد گیاهان در پرتو نور خورشید انجام می‎شود و غذای حیوانات بطور مستقیم یا غیرمستقیم از مواد آلی گیاهی نتیجه می گردد.

اتمهای نشاندار در خدمت صنعت پزشکی و کشاورزی

در گذشته اجسام رادیواکتیو طبیعی مانند رادیوم در صنایع و طب مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی امروزه تهیه مقادیر زیادی از مواد رادیواکتیو مصنوعاً ممکن شده و با استفاده از این مواد راه تحقیقات تازه‌ای در صنایع و کشاورزی وطب و بیولوژی گشوده شده است.

معمولا از نوترون‌ها برای بمباران مواد شیمیائی و بوجود آوردن عناصر رادیواکتیو استفاده میشود بطوریکه کربن و فسفر رادیواکتیو از تابش نوترون بر روی ازت و فسفر ۳۱ بشرح زیر بدست میاید.

نوترون. ۱+‌ کربن ۱۴        نوترون ۱+ ازت ۱۴ یا

کوانتوم کاما + فسفر ۳۲    نوترون ۱+ فسفر ۳۲

نیم عمر کربن ۱۴ بدست آمده ۵۷۰۰ سال و نیمه عمر فسفر ۳۲ حاصل ۳/۱۴ روز است.

این مقاله را هم بخوانید: مقاله هیدرولوژی

انرژی هسته ای در کشاورزی

مولکولهای نشاندار در تمام رشته‌های کشاورزی هسته ای از قبیل دفع آفات و حشرات. جنگل. خاکشناسی، دامپروری، ماهی شناسی، جانورشناسی و فیزیولوژی گیاهی مورد استعمال یافته و بسیاری از مشکلات رشته‌های مزبور را حل نموده است.

امروزه متخصصین بیولوژی ماهی شناسی پرنده شناسی و جانورشناسی با استفاده از روش علامت های رادیواکتیو توانسته اند بیولوژی و زندگی و نقل و انتقال اینگونه حیوانات را مطالعه نموده و در صورتیکه زیان آور باشند راه مبارزه با آنها را بیابند.

 

ازدیاد محصولات کشاورزی بوسیله پرتوافکنی

یکی از رشته‌های جالب علوم معاصر که شهرت بسزائی یافته است ژنتیک پرتوی است. این رشته موجب همکاری دانشمندان ژنتیک سیتولوژیست‌ها- رادیوشیمیستها و متخصصین بیولوژی که با انرژی اتمی سرو کار دارند میگردد. و از نتیجه چنین همکاری فرضیه‌های بسیار جالب و تازه‌ای پدید میاید. این همکاری بویژه هنگامیکه بیولوژیستها یک گونه گیاه را تحت برنامه‌ غذائی رادیواکتیو میگذارند.

نگرانی از تزاید باریم ۱۴۰ در جو

در حال حاضر نسبت باریم ۱۴۰ که یکی از عوامل تولید شده از انفجارات هسته‌ای است روبتزاید است باریم ۱۴۰ ایزوتوپ باریم معمولی است و روی نسج‌های بسیار لطیف و بسیار شکننده مخصوصا روی جدار آئورت مینشیند و در آنجا بیک قشر سخت غیر قابل حل سولفات باریم تبدیل میگردد و بدین ترتیب نفوذ پذیری جدار آئورت آسیب میبیند و در نتیجه کار جریان خون مختل میشود و مقدمه‌ای برای بیماریهای بسیار مهلک ایجاد میگردد.

سرویسهای انرژی اتمی ممالک مشترک المنافع مخصوصا تصمیم به اندازه‌گیری منظم و روزانه نسبت باریم در جو گرفته‌اند و از طرف دیگر آژانس اتمی بین‌المللی تصمیم گرفته‌است که در زمینه فیزیولوژیک به مطالعه این مسئله بپردازد و بعده‌ای از پزشکان ماموریت داده شده است که روی حیوانات تجربه کنند تا معلوم گردد از چه نسبتی ببالا بطور دقیق باریم برای ارگانیسم انسانی خطرناک میگردد.

فهرست مطالب

مقدمه… ۱

منابع انرژی قبل از اتم…… ۲

اتم های نشاندار در خدمت صنعت پزشکی و کشاورزی…. ۵

کشاورزی…. ۶

داروسازی….۱۱

پزشکی….. ۱۲

رادیوبیولوژی….. ۲۳

بررسی تأثیر تشعشع بر جسم زنده…. ۲۴

نگرانی از تزاید باریم ۱۴۰ در جو……۲۷

استفاده از رادیوایزوتوپها در بررسی های زراعت… ۲۸

آینده به انرژی اتمی تعلق دارد….۳۳

لزوم استفاده از انرژی اتمی در برنامه های اقتصادی کشاورزی و آبیاری…….. ۳۷

ازدیاد محصولات کشاورزی به وسیله پرتوافکنی… ۴۰

اثرهای ژنتیکی اشعه مختلف یونساز تأثیر دانسیته یونی این اشعه…۵۰

مطالعه عمل کربن گیری در گیاهان به وسیله ایزوتوپها…. ۵۷

جذب کربن توسط ریشه گیاهان…. ۷۰

بررسی عناصر مفید در رشد گیاهی با استفاده از رادیوایزوتوپ ها…. ۷۴

استفاه از ایزوتوپ ها رادیواکتیو در بررسی جذب موادغذایی توسط برگ………. ۸۷

استفاده از مواد رادیواکتیو در دفع آفات…. ۹۲

راه جدید بررسی آفات و سموم…… ۹۵

علامت گذاری موش کور زیرزمینی با حلقه رادیوکبالت… ۱۰۳

از بین بردن نسل حشرات بوسیله پرتوافکنی…..۱۰۴

فیزیولوژی حشرات و بررسی کشندگی سموم……. ۱۰۷

کشتن سخت بالپوشان با اشعه…… ۱۱۱

پرتوافکنی اتمی و حفاظت فرآورده های کشاورزی….۱۱۷

پرتوافکنی ارگانیسم زنده….. ۱۳۴

اثر اشعه روی طعم مواد غذایی….. ۱۳۶

حفاظت ماهی………۱۴۱

فرآورده های شیر…… ۱۴۲

مضار زاید رادیواکتیو باران تشعشعی و استرنسیوم- ۹۰…..۱۴۵

آلودگی آبهای آشامیدنی با مواد زائد رادیواکتیو ۱۴۷…… ۱۴۷

باران تشعشعی…… ۱۵۰

بیماری ناشی از تأثیر پرتوها……… ۱۵۳

 

10,000 تومان – خرید

 

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *